Archive: sep 2016

Qualitytime: drie vliegen in een klap

We hebben zoals vele ouders een druk leven, naast het werk en de kinderen proberen we ook nog tijd voor elkaar en voor onszelf te hebben. Omdat er jammer genoeg maar 24 uren in een dag zitten, zul... Read more

  • Author:Michelle van Iersel
  • Comments:0